in ,

Hastaneler normal muayenelere açılıyor: Bakanlık planı açıkladı

<br />

Hastaneler olağan muayenelere açılıyor: Bakanlık planı açıkladı

Sıhhat Bakanlığı koronavirüs pandemisinin birinci günlerinde lütfen tedbirler inceleme hastanelerinde ara verilen poliklinik yani muayene sürecilerine geri dönüş için bir plan hazırladı. Bu operasyonuda ertelenen cerrahi operasyonlar da Sıhhat Bakanlığı’nın belirlediği takvimde kademeli olarak yapılmaya başlanacak.

Bakanlığın hazırladığı olağanlaşma planında, “Kovid-19 pandemisinin tam olarak sonlanmaması nedeni ile, virüse özgün tesirli bir tedavi ve / veya aşı bulunana kadar risk devam etmektedir. Bu durum Kovid-19 olan ve olmayan hastalara birebir sistem içinde hizmet gerekliliğini belirlemek koyuyor “ tabirleri kullanıldı.

Şu formda aktarıldı:

– Kovid-19 ile ilişkili tedbirlerin ve sıhhat bakım hizmetlerinin devam etmesini sağlamak,

– Kovid-19 tanısı olan ve olmayan hastalar için hastaneleri inançlı halde tutmak,

– Sıhhat çalışanlarının güvenliğini sağlamak,

– Tüm hastalara erişim ve güvenlik faaliyetleri eşit yaklaşımı sağlamak ve

– Çalışanı ve sıhhat hizmetlerini etkinleştirebilir ve kademeli formda düzenlemektir.

Bu süreçte tüm hastalar ve refakatçilerde zatî korunma tedbirlerine dikkat uygulanır. Tüm kurum ve kuruluşlar, ünite, alt ünite ve kimseler; Kovid-19 pandemisi için kademeli olarak olağana dönüş periyodunda rollerini ve sorumluluklarını içermektedir.

İşte Sıhhat Bakanlığı’nın planında mahal verdiğ hastanelere tedbir teklifleri:

“GENEL TEDBIRLER

Hastaneler Vilayet Pandemi Heyeti ve / veya Vilayet Sıhhat Müdüriyetinin kararlarını takip ederek hizmetlerini planlamalıdır. 14 gün boyunca Kovid-19 insidansında istikrarlı olarak inceleme için inceleme alınacaktır.

– Yeni olağanlaşma işleminin yönetilmesi için hastanelerde idari başkanların de dahil olduğu çok disiplinli [enfeksiyon, göğüs marazları, acil, ağır bakım, anestezi, psikiyatri, kan bankası, aferez tedavisi, dahiliye (onkoloji, hematoloji vb.) cerrahi, cerrahiloji ve hastanenin özelliğine nazaran gereksinim duyulan gayri disiplinler].

– Risk kıymetlendirilmesi ve acil durum içindir pandeminin aktüel durumu dikkate alınır. T. C. Sıhhat Bakanlığı tarafından Kovid-19’a yönelik detaylıen belgellara nazaran planları yenilenmeli ve paylaşın.

– Hastalar ve sıhhat çalışanlarını devranında, gerçek ve açık bilgilendirme, bir muhabere sistemi dahil olmak üzere tekrar gözden geçirme içindir.

– Pandvid – Kovid-19ayırıcı tanıda mekan almaktadır.

– Hasta ve hasta yakınlarının mümkün olduğu hastaneye giriş noktasında mümkün poliklinikte Kovid-19 bulgularının incelenmesi sorgulanması içindir.

Kovid-19 muhtemel vaka tarifine uymayan hastaların yatışları için acil servislerden yahut ilgili kliniklerden Kovid-19 dış vaka için konsültasyon istenmemelidir

– Yeni olağanlaşma standartları pandemi periyodunda hizmet alamayan ülkeler hastaneye artan başvurusu olabilir. Hastane içindir ve hizmet demek yayınki artış da göz önünde tutularak beklenen talebe yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

– Yeni sıradanlaşma seçenekine girmeden evvel hastanenin fizik gereklilikleri.

– Yeni sıradanlaşma yapılabilirine girmeden evvel hastanenin işçi kullanarak gözden geçirebilirsiniz.

– Sıhhat çalışanlarının hastalanma mümkünlüğü göz önüne geçmek iş gücü planlaması içindir.

– Sıhhat çalışanlarının gerilimi ve yorgunluğunu seçmek göz önünde bulundurularak gerekli desteklenmektedir.

– Elektif cerrahları ve girişimsel süreçleri (anjio vb.) yine canlı hale getirmeden evvel cerrahi aletler, kateter, implant ve ekipman vb. muhtaçlığı ve destek işlemleri (örn. anestezi sedasyon ilaçları, minimal invaziv cerrahi, trokar desuflasyon filtreleri vb.) gözden geçirilmeli ve planlama içindir.

– Kovid-19 için ayrılan poliklinik, klinik ortamlarının planlaması memleket, bulunulan ilin ve hastanenin aktüel Kovid-19 hasta sayıları (yeni vaka insidansı, hastaneye yatış gibi) nazaran gereklidir.

Kovid-19 harici hasta alımı ile ilgili olarak her ünite acil dahili / cerrahi olgulara ek olarak öncelikli olguları da belirlenir. Cerrahi ünitelerde öncelikli olguların belirlenmesi için her cerrahi disiplinin ilgili anestezi bölümü ile birlikte karar vermesi gerekir. Kovid-19 hasta donası sayılarına (yeni vaka insidansı, hastaneye yatış gibi) nazaran kademeli olarak ve gerekli işçi düzenlemeleri ile birlikte çalışır. Bu düzenlemeler yapılırken muhtemel artışlar laf konusu gereklidir gerekli ek düzenlemeler.

– Hastane içinde nokta alanı her ünite hizmet özelliğine makul olarak gerekli tedbirleri Hastane Enfeksiyon Denetim Komitesi (HEKK) idaresinde hazırlamalıdır.

– Hastanede kâğıt-dosya, kırtasiye materyallerinin ortak tasarrufundan kaçınılmalıdır.

– Toplumsal aralık kuralını gözeterek çalışma sistem ve biçimleri; kabul edilecek hasta sayıları yine gözden geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler içindir. Ofis ortamları, bekleme ortamları, yemekhane ve asansörler toplumsal ara kurallarına nazaran yine düzenlenecektir.

– İçtima, dinlenme ve yemek molalarında gerekli çevre arayı en az 1 metre olacak şekilde himayeye yönelik düzenlemeler gereklidir.

Sıhhat çalışanlarının iş kıyafetleri / üniformaları iş amaçlı bırakılmalı ve günlük olarak değiştirilmelidir.

– Çalışanlara gerekli Ferdî Hami Ekipmanı (KKE) temin edilmeli, kolay ulaşılabilirleri gerekli bulunmalı ve akıllıca korumak gereklidir.

KKE stokları tertipli olarak takip edebilirsiniz. KKE stokları hazırlanmıştır.

Sıhhat çalışanı ve hastalara yönelik Kovid-19 testi siyaseti T. C. Sıhhat Bakanlığı Kovid-19 Rehberine nazaran içindirecektir.

Tedbirler Hastane Ortak Tasarruf Sahalarında Alınmasıydı

– Hastanelere denetimli giriş yapılabilmektedir.

– Mümkünse refakatçi kabul edilmemelidir. Refakat gerekirsa en ziyade bir kişi ile sonlandırılmıştır.

– Tıbbi tanıtım menüsünde ve ilgilile ilgili kısıtlamalara devam edilir.

– Hastane içinde bulunan herkes (çalışan, öğrenci, hasta, refakatçi gibi) etkili vade boyunca maske takılmıştır.

– Hastanede verilen hizmetler acil durumlar hariç randevulu olmalı, randevular ünitelerde yığılma oluşmasını engelleyecek formda düzenlememeli, hastanede bekleme müddetleri en az olacak formda düzenlemeler içindir.

– Kronik illeti olan hastalar hastaneye gelişleri en aza indirilmeli ve bu hastaneler hastaneye gelişlerini düzenleyecek bir sistem kurulmalıdır.

– Randevusu olmayan hasta polikliniklere alınmıyor.

– Randevusuz gelen hastalar için acil durum değil ise randevu amaçlı yönlendirilmeli, acil olmayan hastaların muayene, tetkik yahut görüntüleme gayesiyle acil servise yönlendirilmesinden kaçınılmıştır.

– Hastane içinde umumi sahalarda dahil olmak üzere makul yerlere alkol içindir el antiseptiği yerleştirilmelidir.

– Hastaların hastane içinde gereksiz dolaşımı önleyecek biçimde yönlendirmeler içindir. Dijital randevu ile çalışmalı, randevular kesinlikle poliklinik için kullanımalı ve hastanın randevu için ayrıyeten o üniteye gitmesi engellenecektir.

Çevre aralık

– Hastane içinde umumî çalışır, asansörlerde, servis ve polikliniklerde içtimaî içindir kuralına münasebetli geçiş işaretlemeleri.

– Umum meydanlarda bulunan koltukların arasındadır tr Gerekirse koltuk sayısı azaltılmalıdır.

– Asansörlerin gereklilikleri ile ilgili olarak belirtmeli buna uygun işaretlemelidir.

– Sıradan yahut yürüyen merdivenlerin önlerine, öndeki insanla arada en az 3 basamak ara bırakılır.

Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri

– Hastanede umum sahalar dahil tüm çalışma sahalarının havalandırma sistemlerini gözden geçirilmeli ve periyodik bakımları içerir.

Havalandırması pandemi lütfen kapanan bölüm / birim varsa tekrar çalıştırılan bakım gerektirmeden ve aktifliği ölçülecektir.

– Salon tipi klimalar ve vantilatörler ortak tasarruf sahalarında çalıştırılmıyor. Merkezi havalandırma sistemleri kullanılır klima sistemleri kullanılmıyor.

– Merkezi sistem sistemlerinde ak hava dış ortamdan alınmalıdır. Havalandırma filtreleri denetimleri ve değişimleri sistemli çalışır. N95 / FFP2 maske takmalı, eldiven ve yüz siperliği kullanmalı, çıkarılan filtre tıbbi atık içindir atılmalıdır.

– Pencere bulunan mekanlarda sık olarak pencere açılarak havalandırma mevcuttur.

Hastanede Aklık, Dezenfeksiyon ve Atıklar

– Hastane içindeki sahaların özellikleri ile uygun kullanılabilirlik olarak temizlik / dezenfeksiyon işlemileri makul arıtma materyalleri kullanılarak yapılmalı münhasıran sık dokunulan yerlere itina gösterilmesi (masa, çalışma masası, zaviyeler, asansörler, temizlik hizmeti, seçenek değiştir klavye, telefon, diyafon, hasta davet zilleri vb.). Sık dokunulan mahallerin evvelden onu yer için saptanarak bir denetim listesi oluşturulmalıdır. Nezih ortamdan kirli yere gerçek;

– Mekan ve yüzey dezenfeksiyonunda, 1/100 orantısında,

– Hasta çıkartıları ile kirlenmiş meydanlar 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu ya da klor tablet (ürün teklifiine göre) kullanılır.

– Umum sahalarda bulunan tuvaletlerde sabun, kağıt havlu bulundurulmalı; sık sık kullanılırmeli ve dezenfekte edilmiştir. El kurutma makineleri çalıştırılmıyor.

– Asansörler günde en az 3 varsayılan, Gerekenmeli ve el teması olan mekanlar dezenfekte olmalı

– Kapaklı ve el teması gerektirmeyen atık kullanımını kullanmalı ve örtük olması gerekir.

POLİKLİNİKLERDE;

– Hasta ve hasta yakınlarının mümkün olduğu hastaneye giriş noktasında mümkün poliklinikte Kovid-19 bulgularının incelenmesi sorgulanması içindir.

Kovid-19 için test isteniyorsa teneffüs yolu örneği başvurduğu ünite tarafından alınmalıdır. Test sonucu çıkana kadar hasta konutta izolasyon yapılması bilgilendirilmesi.

Poliklinik bekleme sahası ve muayene odası’nın havalandırması ehil edilmiştir. Varsa pencere ve deliği açılarak saf hava girişi yapılabilmektedir.

– Poliklinik sekreteri ve hasta arasındaki aranın en az 1 metre olması gerekirmalı gerekli bu ara işaretler ile belirlenir. Hasta ve sekreter arasında bir bariyer yoksa poliklinik sekreterlerinin tıbbi maskeye ek olarak yüz hami kullanması gerekti.

– Hasta ve hasta yakını bekleme yerinde sairlerinden en az bir metre aralıklar ile oturmaktadır. Oturma nizamı koltukların işaretlenmesi yahut koltuk eksiltilmesi ile yapılabilmektedir.

– Mümkünse randevulu hastalara bakmakta hasta trafiği denetim altında tutulmalıdır. Hasta randevuları poliklinikte gereksiz yığılmayı önlemeye yönelik olmalı. Randevu mühletleri iki hasta arasında paklık ve havalandırmaya ehliyetli hengam ayıracak formda olmalı.

– Poliklinik meydanlarında el antiseptiği önemlidir.

– Poliklinik bekleme meydanı aklık ve dezenfeksiyonu nizamlı ve sıklıkta (günde iki varsayılan ve kirlendikçe açılırmeli).

– Poliklinikte hasta yakınları muayene odasına alınmamalı.

– Hasta muayene odaları mahsusen arkadaşları temas edeceği sahalarda (muayene masası gibi) kullanılan örtüler onu hasta muayenesinden sonra değiştirilmelidir.

– Hastayı muayene eden hekim mevcuttur KKE kullanmalısınız.

– Hasta arasında steteskop, mikroskop, refleks çekiçleri ve birden çok kullanılır kullanılan öbür tıbbi cihazlar% 70 alkol çözeltisi yahut materyale kişisel kullanımının önerdiği elverişli dezenfekten ile gereklidir. Elverişli olan alet / cihazlarda (USG ve probları, mikroskop vb.) Tek tasarrufluk kılıflar tasarruf.

– Temassız ölçüm yapan ateş ölçerler kullanılmalıdır. Tansiyon manşonları hastalar arasında% 70 alkol yahut hastanede kullanılan yüzey dezenfektanı ile dezenfekte kullanılır.

KLİNİKLER VE AĞIR BAKIMLARDA;

Olası / kesin Kovid-19 hastaları evvelce gereklidir Kovid-19 servisine standart, damlacık ve temas izolasyon önlemlerine uyularak yatırılır.

– Gayrı marazları nedeniyle sair kliniklere yatırılan hastalar başvurusu içindir ve yattıkları mühlet içinde her gün Kovid-19 semptom ve bulguları içindir sorgulamak. Test isteniyorsa örnek ilgili ünite tarafından alınmalı ve sonucu.

Kovid-19 tanılı hastalar mümkün.

– Hasta ve refakatçilerin yattıkları müddet boyunca tıbbi maske takması yapılmaktadır.

– Hasta ve refakatçılar el hijyeni ilgili bilgilendirilmeli, hastaya yardımcı antrenmanları.

– Hasta ve refakatçilerin yattıkları vade içinde öbür hasta odasılarına yahut işçi çalışma / dinlenme sahalarına girmemesi ve sık sık hastane dışına çıkmamaları için uyarlanacaktır.

– Hasta odaları ve tuvaletleri günlük sistemli olarak ve kirlenme epeyce müsait aklık materyali ile keşfedmeli ve dezenfekte olabilir.

– Hasta odaları ve kliniklerdeki tuvaletlerde sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu bulunmalıdır.

– Hastaların kullandığı sedye, hasta sandalyesi yapılan aktarımda kullanılan araçların her hasta tasarrufundan sonra paklık ve dezenfeksiyonu gereklidir.

– Hasta ve yakınlarının dışarıdan yiyecek ve içecek getirmesi önlenmeden.

Ameliyathane, Radyoloji, Bronkoskopi, Endoskopi, Nükleer Tıp, Hemodiyaliz vb. sıra Şahsi Birimler

– Bu meydanlarda hasta takibi için gerekli poliklinik / klinik gereklilikler nazaran gereklidir.

Günbirlik süreçlerde hasta ve hasta yakınları mümkün ise hastaneye giriş noktasında mümkün olan ilgili ünitede Kovid-19 bulguları inceleme sorgulanması gerekiyor.

Kovid-19 için test gerektirsa, örnek başvurduğu ünite tarafından süreçten tr az 48 saat evvel alınmalıdır. Test sonucu çıkana kadar hasta konutta izolasyon yapılması bilgilendirilmesi. Negatif test sonucu üzerinden 7 gün geçmeden işlem yapılır.

Yemekhane / Kafeterya

– Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası aralık en az 1 metrede olacak halde (kullanın 2 metre) düzenleme yapar. Temaslı takibinin kolay gidilmesi için; yemek saatleri kümelere nazaran belirlemekmeli ve mümkün ise birebir kimselerin birebir masada yemek yemeleri gerekir. Çay içme molalarında da misal kurallara dikkatinizde.

– Bardak ve tabaktan ortak kullanılan eşyalar her tasarruf sağlayan su ve deterjanla yıkanmalı ve sonraki tasarrufuna kadar güvenli bir şekilde saklanmıştır.

– Mümkünse yiyecek ve içecekler

– Açık büfe yemek servisi kullanılmıyor. Masalarda açıkta baharat, kürdan, tuz, ekmek bulundurulmamalıdır.

– Yemekhane hizmetlileri tıbbi maske ve bone takmalıdır. Eldiven kullanmamalı ancak sık el hijyeni gerektirmektedir.

– Yemekhane girişinde lavabo yahut el antiseptiği içindir.

Kovid-19 PANDEMİSİNİN HAFİFLEME SÜRECİNDE CERRAHİ OPERASYONLARIN VE GİRİŞİMSEL SÜREÇLERIN SIRADANA DÖNÜŞ PLANI

Pandemi nedeni ile Kovid-19’a kadar hastalara verilen planlı sıhhat hizmetleri ertelenmiştir. Acil kategorisine girmesi kaçınılmaz oluş. Plan çıkarak, planlı cerrahi teşebbüslerin kademeli olarak yapılmaya başlanmasıdır. Bu hizmetler verilenken hastanelerde Kovid-19 olan ve olmayan hastalara birebir devranda sıhhat bakımı için gerekli kaçınılmazdır. Bu süreçte ertelenen planlı süreçler nedeni ile artan talebin yönetilmesi için bir planlama gereklidir. Bu planlama yapılırken Kovid-19 bağlı tedbirlerin devam ettirilmesi, kritik sıhhat bakımı altında hizmetlerin aksatılmaması, süreç içerisinde hasta ve sıhhat çalışanlarının güvenliğinin nedeni değerlidir.

Tüm kurum ve kuruluşlar, ünite, alt ünite, kişi; bulaşıcı ve topluluk sıhhatini tehdit edenKovid-19 pandemisi içerisinde kademeli olarak sıradana dönüş periyodunda rollerini ve sorumluluklarını yanına hazırlamak için hazırlık yapmalıdırlar. Bu hazırlıkta vilayet prosedür son 14 gün içerisindeki Kovid-19 insidansında değerlendirme ile ilgili ve / veya test olumluluk orantıları dikkate alınmalıdır.

Bu belgeyle birlikte gözden geçirmeniz gerekenler.

Hastanede Planlı Cerrahiye Başlamadan Evvel Yapılması Gerekenler

– Hastaneler Bölge Pandemi Heyeti ve / veya Bölge Sıhhat Müdüriyetinin kararlarını takip ederek hizmetlerini planlamalıdır. 14 gün boyunca Kovid-19 insidansında istikrarlı olarak etkili olduğu gözlenecektir.

– Hastanede yapılacak planlı cerrahi işlemlerin gerekse emeliyle değişen vilayet ve hastane verileri.

– Geçiş süreci yönetimciler tarafından kararlaştırılır sonra, program aşamaları sıhhat gerekçesiyle paylaşılır. Operasyonun prosedürleri (idare öncesi)

– Planlı cerrahi teşebbüslere başlanmadan evvel artacak muhtaçlığa münasebetli olarak kurum imkanlarının gözden geçirilmesi gerektiği;

– Işçi tıklayın

– Fizikî kapasite (operasyon odaları, umumi hasta yatakları, ağır bakım yatağı, laboratuvar, patoloji, radyoloji, perioperatif anestezi bakım üniteleri, ventilatör sayısı vb.)

– Zatî gözetici ekipmanı (KKE) stok ve tedarik listesi

– Cerrahi gereç, kateter, implant ve ekipman vb. anestezi sedasyon ilaçları, minimal girişimsel cerrahi trokar desuflasyon filtreleri vb.)

– Oluşturulan heyet tarafından her bir ünite için hastanede yapılan öncelikli cerrahi işlemlerin yapılan değişiklik memleket, vilayet, hastane olgularına nazaran oluşturulur. Bu liste içindenken kademeli geçiş ile başlamasına.

Pandemi ile ertelenen teşebbüslere öncelik verilebileceğini göre imkanların çok kısıtlı olduğu için düşük riskli (ASA I- II) oluşturmalı günübirlik cerrahiler yahut tanısal teşebbüsler planlı operasyonlara geçişte birinci basamağıbilirbilir. Geniş cerrahi profili sahip kurumlarda, cerrahi önceliğin planlanması için skorlama sistemlerinden yararlanılabilir.

– Kademeli geçişte ameliyatların önceliklendirilmesinde gerekliliğini sağlamak için gerekli hasta, cerrahi ve cerrahi şartlarında etkenler Tablo 1’de özetlenmiştir.

– Hastaların hastaneye girdikten sonra çıkıncaya kadar dikkat edilmesi gereken durumlar için T. C. Sıhhat Bakanlığının belgelerini dikkate alınmalıdır.

Hastane içinde Kovid-19 hastaları için ayrılan kısımlar ile gayri hastalara hizmet verilecek sahalar bölümünde bulunmaktadır. Hasta aktarımı için araçlar ve yollar tanımlamalı.

– KKE Planlaması

(m951010707) – KKE (N95 / FFP2 maske, cerrahi önlük, eldiven, gözlük, yüz hami, tek tasarrufluk kemik, galoş, antiseptikler) gereklidir. KKE temininde süreklilik sağlamalıdır. Gerekli materyaller hesaplanırken potansiyel 2. Kovid-19 dalgası mümkünlüğü dikkate alınmıştır KKE planlaması bulunmaktadır. 30 KKE stokunun olması gereken.

– KKE israfının önlenmesi için KKE mütenasip kaydı yapabilmeniz ve bunun için bir kılavuz oluşturulmalıdır. Bu kılavuz tüm çalışanlar ile paylaşın. KKE’nin münasebetli olmayan kaydetme önlenecektir. Doğrulama aerosol oluşturmayan süreçlerde N95 maske tasarrufu münâsib olmayan bir tasarruftur. Aerosol oluşturma süreci: aspirasyon, bronkoskopi ve bronkoskopik süreçler, entubasyon, endoskopi, teneffüs yolu işlemesi

Cerrahi Süreçler Öncesi Hastalar İçin Yapılması Gerekenler

– Yalnızca randevulu planlanmış cerrahi işlem süreci. İşlemç öncesi, süreç ve işlem sonrası işçi, gereç, ağır bakım yatağı, servis yatağı, laboratuvar ve patoloji hizmetleri planlanmıştır.

– Hasta tek kişilik odada yatırılmalı mümkün değil ise iki hasta arası en az bir metre aralarında.

– Kovid-19 bulguları ve korunma yolları konusunda eğitim verilmelidir.

– Süreç öncesi hasta ve hasta yakını Kovid-19 bulguları inceleyin sorgulamanız.

– Asemptomatik şahıslarda tarama gayeli Toraks BT istenmemelidir.

– Kovid-19 için PCR testi gereklidir;

– T. C. Sıhhat Bakanlığı Kovid-19 Rehberi Muhtemel Kovid-19 vaka tarifine uyan yahut bu ilişkileri temaslıları

– Kovid-19 hasta ile teması olmayan hastaneye yatan ve / veya test müspetlik nispetleri (<% 2) ortamlarında test içindir.

– Kovid-19 hastası ile teması olmayan hastaneye yatan ve / veya test müspetlik orantıları (≥% 2) bunun test içindir.

– test ettikleri prevalanslar ve / veya test olumluluk orantıları bakılmak üzere süreç öncesi PCR testi gereklidir.

– İmmunsupresif tedavi; sitotoksik kemoterapi, solid organ yahut kök hücre nakli, uzun tesirli biyolojik tedavi, sellüler immünoterapi, yüksek doz kemoterapi vb.

– Asemptomatik Kovid-19 vakalarında, üç ay içinde tıbben gerekli gerekli majör ameliyatlarda

– PCR testi planlanan tedavi / prosedür öncesi en kısa vadede (48 saat) uygulanır.

– Kovid-19 için PCR testi cerrahi süreçten tr az 48 saat evvel çalışır. Birinci test sonucu negatif olanlarda lakin Kovid-19 kuşkusu yüksek ise, en az 24 saat sonra 2. testin altındadır. Kovid-19 kuşkusu yok ise 2. test edilecek. Test için örnek alınma süreci.

Test sonucu gelene kadar meskende yahut hastanede izole edilmiştir. Negatif test sonucu üzerinden 7 gün geçmeden işlem yapılır. Test sonucu müspet çıkan hasta T.C. Sıhhat Bakanlığı Kovid-19 Rehberine nazaran yönetilir.

– N95 / FFP2 maske, gözlük / yüz kollayıcı kullanılmalıdır. https: // covid19bilgi. sıhhat. gov. tr / depo / Rehberler / COVID-19_Rehberi. pdf (Teması Olan Sıhhat Çalışanlarının Kıymetlendirilmesi bölümü), https: // covid19bilgi. sıhhat. gov. tr / depo / broşür / COVID-19_N95_FFP2_MASKELERININ_KULLANIMI_41X22_3KIRIMLI_BROSUR. pdf

– Elektrokoter ve lazer tasarrufu ile oluşan dumanın tahliyesi dinamik bir biçimde kullanılabilirmalı ve bu cihazlar mümkün olan en düşük güçte çalışır.

– Hastaneler testi müspet ve / veya Kovid-19 entegrasyonlu semptomları var ise planlı cerrahi erteleneceğini. Hastaneler düzgünleşme kriteri olarak T. C. Sıhhat Bakanlığı Kovid-19 Rehberi dikkate alınır.

– Hastanın süreci hastaneye yatıştan sonra en kısa müddette (mümkün ise tıpkı günü) gerçekleştirilmeli, süreç öncesi ve sonrası periyotlar kısa tutulmalıdır.

Ameliyathane Paklığı

– Bu süreçte ameliyathane aklığı pandemi altında nazaran planlanmıştır. Kovid-19 Pandemi Periyodunda Ameliyathanelerde Alınan Enfeksiyon Denetim Tedbirleri incelemeına nazaran yapılır. https: // covid19bilgi. saglik. gov. tr / depo / enfeksiyon-kontorl-onlemleri / COVID19-PandemiDonemindeAm eliyathanelerdeAlinacakEnfeksiyonKontrolOnlemleri. pdf

– Ameliyathanelerde çevresel olarak faal çalıştığı denetim içindir. Tertiplilaşım ve iklimlendirme çalışmalarının teknik standarda makul yapılıp yapılmadığı denetim içindir.

Kaynak: Sputnik

What do you think?

Written by admin

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Sevgilisinin 10 olduğu yeğenini harekete geçirmek: Çocuğun durumu ağır

Sabah yazarı Ardıç: Kemalistler iktidara gelirse başı örtülü kızları üniversiteden kovacaklar, çarşafları yırtacaklar