in ,

Rekabetin Korunması Kanunu’nda yapılan öngören teklif komisyonda kabul edildi

<br />

Yarışmanın Korunması Kanunu’nda yapılan öngören teklif komitede kabul edildi

Teklif, Yarışmanın Korunması Hakkında Kanun ‘un, “birleşme yahut devralma” seçeneğini belirlemektedir, “hakim durum testi” tarafına Avrupa Birliği (AB) hukukunda olduğu “etkin rekabetin ancak yetersiz azaltı testi” getiriliyor.

Buna benzer, tek ya da birden çokca teşebbüsün, uygun hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, memleketin bütünü yahut bir dizi rastgele bir mal yahut hizmet piyasasındaki etkin olabiliyor. insanlar, öteki bir teşebbüsün mal varlığını yahut iştirak haklarının tümünü, bir arada ya da kullanın idarede hak sahibi olma salahiyeti veren araçlar, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak için

Rekabet Kurulu, ihbar, şikayet ya da Ticaret Bakanlığı’nın talebi üzerine yahut resen, Yarışmanın Korunması Hakkında Kanun’un “rekabeti sınırlayıcı ittifak, entegrasyonlu eylem ve kararlar”, “hakim durumun berbata talebi”, “birleşme yahut devralma” teşebbüs yahut teşebbüs birliklerine rekabetin tesisi için gerekli getirilmesi ya da kaçınılması için gerekli davranışları ve teşebbüslerin sınırlı faaliyetlerini

Davranışsal ve yapısal koşullar, ihlalle orantılı ve ihlallin tesirli biçimde sona erdirilmesi için gerekli olacak. Yapısal önlemlere ama daha evvel getirilen davranışsal önlemlerin sonuç vermediği hallerde başvurulacak. Davranışsal önlemlerin sonuç vermediğinin en son kararlarla tespit edilmesi ile ilgili teşebbüs yahut teşebbüs birliklerine yapısal önleme uyması için en az 6 ay müddet verilecek.

Teklifle mahsusen kartellerin ortaya çıkarılmasında hayati ehemmiyeti haiz olan tarafında inceleme yetkisinin kapsamı daha da belirginleştiriliyor. Noktasında tartışelerde; “Defterlerini, fiziki ve elektronik ortamlarla bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verilerini ve belgelerinizi inceleyebilir, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilir” düzenlemesi getiriliyor.

Rekabet Kurumunun lider yardımcılarının sayısı ikiden üçe çıkarılıyor.

Teklifle, Anayasa Duruşmasının iptal kararı, Rekabet Kurumunun personel takım unvanları, takım noktaları ile sayılarına ait temel kurallar açık olarak düzenleniyor.

Soruşturma konusu yapmayacak

Tespiti, ortam yahut müşteri paylaşımı ve arz ölçüsünün kararlaştırılması açık, ağır ihlaller hariç olmak için, piyasada rekabeti kayda bedel gerektirir kısıtlamayan ittifak, seçimsyonlu fiil ve teşebbüs birliği karar ve hareketlerini kullanıyor konusu yapmayacak. Kurumsal kaynakların öncelikli olarak daha kıymetli ihlallere yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Teklif ile Türk yarışma hukuku mevzuatına, AB mevzuatında yer alan taahhütlü ve uzlaşma müesseselerinin kazandırılması da amaçlanıyor.

Teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulabilecek. Konsantre laf konusu taahhüt sorunu ve rekabet sorunlarının giderilmesi ile ilgili tanıtım kararları bu taahhütleri ilgili teşebbüs ya da teşebbüs.

Rakipler arasında fiyat tespiti, nahiye yahut müşteri paylaşımı ya da arz ölçüsünün kısıtlanması için açık ve ağır ihlallerle ilgili olarak taahhüt kabul edilmeyecek.

Şura bir karar verdikten sonra günün hallerde tekrar gözden geçirebilir:

– Kararın alınmasına temel oluşum eden rastgele bir ögede esaslı olmalı olması,

– İlgili teşebbüs yahut teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere uymaz davranmaları,

– Kararın taraflarında eksik, yanlış yahut yanıltıcı habere dayanmaktadır verilmiş olması.

Soruşturmaya başlanmasından sonra konsey, ilgililerin talebi üzerine yahut resen, kullanma işleminin süratli bitirilmesinden doğacak kullanım yararları ve ihlalin

Heyet, hakkında bilgi edinme ve ihlallin için ilgili kapsamını kabul eden teşebbüs yahut teşebbüs birlikleri ile ilgili raporun bildirimine kadar uzlaşabilecek.

Bu çerçevede Konsey, hakkında açılan taraflara, ihlallin varlığını ve kapsamını kabul ettikleri bir uzlaşma metni sunmaları için kesin bir mühlet verecek. Dikkate müddet geçirmeden sonra yapılan bildirimler dikkate alınmayacak. İhlal tespitinin ve idari para cezasının yanlamasına bir en son kararla çalışır sonlandırılacak.

‘İdari para cezasında yüzde 25’e kadar indirim uygulanabilecek’

257 kadar indirim uygulanabilecek.

Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, idari para cezası ve uzlaşma metninde bölge alanı hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu yapılamayacak.

30 gün içinde Kurul’a Hükümeleri bildiri edilecek. Tarafların gönderecekleri savunmalarına 15 gün içinde ek yazılı görüş bildirmek ve bu da tüm Heyet üyeleri ile ilgili taraflara bildirilecek. Taraflar 30 gün içinde bu görüşe yanıt verebilecekler. Haklı münasebetler sunulması halinde bu mühletler bir sefere mahsus olmak üzere ve en çok bir katına kadar uzatılabilecek.

Kurumun para, evrak ve her çeşit malları devlet malı kararında olacak. Heyet Lider ve üyeleri ile Kurum işçisi, vazifeleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen cürümler açısından kamu vazifelisi sayılacak.

Bankacılık Kanunu’nun cezaları düzenleyen hususu kıyasen uygulanacak.

Işçi takımlarıyla ilgili düzenleme

Yarışma Kurumunda inceleme eksperi takımında bulunanlar yarışma kompetanı takımlarına ve koordinasyon ile mesleksel koordinatör takımında bulunan yarışma başuzmanı takımlarına; kurum danışmanı, yönetici danışmanı, idari koordinatör, yönetici, araştırma uzmanları, basın danışmanı, sistem çözümleyici, olgu muhabere kompetanı, programcı ve idari yönetim yöneticisi, idari hizmet uzmanları takımlarında bulunanlar araştırmacı takımlarına, garaj şefi takımında bulunanlar şoför kadrosuna

Araştırmacı takımına atananlar, kurumca muhtaçlık duyulan işlerde görevlendirilecek.

Kaynak: Sputnik

What do you think?

Written by admin

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

TBMM Genel Kurulu’nda ‘kayyum’ tartışması

Bakan Koca: Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim sürecilerinde aktif rol oynayacağız