in ,

Resmi Gazete’de: Bekçiler zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak

<br />

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Resmi Gazete’de: Bekçiler güçlükle ve silah kullanma salahiyetine sahip olacak

Çarşı ve mahalle bekçilerinin vazife, salahiyet ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürüdü girdi. Kanunla, çarşı ve mahalle bekçisi olarak seçmek için aranan aranan, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık sürecileri, hizmet ve salahiyetleri ile çalışma hallerine ait esaslar içindir.

Ümüm kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak için emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri dahil edilecek. Emniyet ve jandarma teşkilatlarında gerekli edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilecek. Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan umumi kurallar ile İçişleri Bakanlığınınca çıkarılan yönetmelikle birlikte eğitim, yaş, sıhhat ve fiziki yeterlilik göre belirtiniz.

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak hizmet edilmek için İçişleri Bakanlığınınca çıkarılan yönetmelikte yolda yol ve esaslara uygun. Başarılı olan, başarılı olmak, vazifesini devam etmek için bir hastalık yahut handikabı bulunmadığı sıhhat heyeti raporuyla tespit edilenler, emniyet yahut jandarma teşkilatlarına içişleri bakanlığının onayıyla aday memur olarak atanacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık mühleti 1 altında az, 2 renklerde ziyade olamayacak. Adaylık müddeti içinde en az 3 ay vadeyle temel ve hazırlayıcı eğitimler verilecek. Adaylık mühleti içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her ikisi de başarısız olanlarla adaylık mühleti içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, vazifeye devamsızlıkları tespit edilenlerin, aylıktan kesme yahut kademe ilerlemelerini kapatın

Halkın istirahat ve sıhhatini kullanabilirsiniz

Çarşı ve mahalle bekçileri, halkın istirahat, sıhhat ve selametini içerir. Bekçiler, yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve umumi durumu için yardıma muhtaç olanlara yardım edecek, yardıma muhtaçlık duyduğu bedellendirilen, şiddet mağduru yahut şiddete, istismara uğrama riski neden bayan ve evlatları, kimsesizleri, olabilirileri ve acizleri en yakın umumi .

Bir semt, bölge, yol yahut sokak sormak için gerekli bekçiler, tevellüt, vefat, hastalık, kaza, yangın yahut afet için gerekli, çabuk haller kullanır. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskınlığına afetlerde mahalle sakinlerini derhal uyarmakla vazifeli olan bekçiler, topluluk sıhhatini ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanabilecek verebileceği zararları.

Devriye hizmeti yürütecek

Çarşı ve mahalle bekçileri, vazife saatleri içinde görevlendirildikleri nahiyede devriye hizmeti yürütecek, hizmet yerleri içinde bulunan konut, iş alanı ve araçlar için malların korunmuş olduğu kullanım noktasında kullanılan tedavileri tamamlattıracak, kuşkulu durum yahut kimseleri bağlı ihtiyaçlar yürüyüş ve karışıklıkların hedeflenmesi umum kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici önlemleri alacak.

Uyuşturucu hususlarının imalatı, satıldığı yahut kullanıldığını, kumar oynandığını ya da fuhuş yapıldığını kuşku edilen noktaları bağlı olarak kullandığınız umum kolluk ünitelerine bildirecek bekçiler, halkın sükun ve istirahatini bozanları ve sairelerini sorun edenleri kaldırmanızı sağlar.

Çarşı ve mahalle bekçileri, hizmet ortamı ve çalışma saatleri ile sonlu olmak kaydıyla bireyleri ve araçları; bir cürüm yahut kabahatin işlenmesini önlemek, hata işlendikten sonra kaçan faillerin yakalamayı sağlamak, işlenen cürüm yahut kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama buyruğu ya da çetinle getirme sorunu verilmiş olup olmadığını göstermektedir. mevcut mevcut yahut olası bir tehlikeyi önlemek maksadıyla durdurabilecek.

Durdurma için makul neden

Durdurma yetkisinin gerekliliği için makul. Süreklilik arz edecek, fiili durum ve keyfilik nakliyesi için formda durdurma süreci yapılamayacak. Çarşı ve mahalle bekçisi, hizmetini seçmek getirirken kendisinin çarşı ve mahalle bekçisi olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, durdurmayı kimseye durdurma sebebini bildirecek, durdurma sebebine ait sorular sorabilecek, kimliğini yahut içerir Bu insanlara kimliğini ispatlamada gerekli kolaylık gösterilecek. Evrakının bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması yahut gerçeğe hilâf beyanda bulunmak binaenaleyh ya da sair surette tanımlamakemeyen kişi tutulacak durumdan derhal umumî kolluk hizmetlileri gerekir lütfen.

Durdurma vadesi, muhtaçlık duyulan makul vadeden çokça olamayacak. Durdurma sebebinin ortadan kalkmasıyla ve araçların ayrılmalarına müsaade verilecek. Bekçiler, durdurulması gereken üzerinde yahut aracında silah yahut tehlike oluşturan vesair bir eşyanın içerir hususunda ehil kuşkunun altında durumda, yalnızca yahut diğerlerine zarar vermeniz gerekir. Bu maksatla çalışırken elbisenin çıkarılması yahutmanız gerekir, dışarıdan bakmaktadır içerisi görünmeyen kısımlarının gerekmesine gerek yoktur.

Çarşı ve mahalle bekçileri, kabahat işlenirken yahut işlendikten sonra şimdi izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine yahut diğerlerine zarar vermesini engelleyici önlemleri almak, hata delillerinin kaybolmaması yahut bozulmaması için gerekli koruma önlemlerini alın

Bekçiler çetin ve silah kullanma salahiyetine sahip olacak

Bekçiler, haklarında tutuklama yahut yakalama kararı çıkarılmış kimseleri gördükleri burada yakalayacak ve bağlı bulundukları umumi kolluk kuvvetlerine teslim edilecek. Güçlükle ve silah kullanma salahiyetine sahip olacak çarşı ve mahalle bekçileri, kolluk hizmet ve vazifeleri kullanın onu ne suretle olursa olsun çalıştırılamayacak. Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma müddeti 40 saat olacak. Emniyet ve asayişin gerekli hafta haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu vade artırılabilirilecek. Günlük çalışma saatleri, esas olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar olan devir dilimini kapsayacak formda düzenlenecek.

Bekçiler güvenlik yahut kamu nizamı ile hizmet içindir mecburilik halleri hariçinde, yalnızca çalışma müddeti ve saatleri çalışır çalıştırılamayacak. Güvenlik yahut kamu nizamı ile vazifesi olabilir mecburilik hallerine ait yordam ve esaslar İçişleri Bakanlığınınca çıkarılan yönetmelikle ilgiliecek.

Bekçilerin emeklilik yaş haddi 60 olacak

Çarşı ve mahalle bekçilerinin disiplin, ödüllendirme ve performans kıymetlendirme işlemilerinde gerekli edildikleri umumi kolluk kuvvetine nazaran emniyet ya da jandarma hizmetleri sınıfı mensuplarına göre kararlar uygulanacak. Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma yordam ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafetleri ve hizmette kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasını ait sair hususlar.

Jandarma teşkilatında aranmış çarşı ve mahalle bekçileri, Jandarma Hizmetleri Sınıfı’na dahil edilecek. Çarşı ve mahalle bekçilerinin emeklilik yaş haddi 60 olacak.

Kaynak: Sputnik TR

What do you think?

Written by admin

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Adıyaman’da korkutan orman yangını: 2 hektarlık alan küle döndü

‘Yan baktığı’ gerekçesiyle bıçakladıkları kişiyi sedyedeyken yumrukladılar